~ HISTORIA ~

Pannrummet har faktiskt varit ett pannrum för tre stora växthus på 1950- och 1960-talet.

Pannrummet startade för att vi skall kunna träffas på ett ledigt sätt och kunna lära känna alla på Adelsö, Munsö, Björkö och Tofta holmar.

Om intresset framöver kvarstår kommer vi att lägga ut en enklare brygga nedanför Pannrummet för de som vill ta den egna båten till Pannrummet.

<<